Yaratıcı Drama

Niçin Yaratıcı Drama?

Eğer çocuğunuz;

 • Yeni girdiği bir ortamda ismini söylemekten kaçınıyor, çekimser kalıp sizin arkanıza saklanıyorsa,
 • Okul yaşantısında birçok konuda bilgili olduğu halde yanlış söylerim endişesi ile konuşmaktan çekiniyorsa,
 • Yeterince kendini ifade edemiyorsa,
 • Özgüven sorunu olduğunu düşünüyorsanız,
 • Şiddetli yaşadığı korkuları var ve ne yaparsanız yapın korkularını geçiremiyorsanız, Arkadaşlarıyla oyunlarında sürekli sorun yaşıyor ve hep dışlanıyorsa,
 • Yaşadığı sorunlarda hep kendinin haklı olduğunu düşünüp, başkalarını suçlamaya yatkınsa, Kontrol edemediği öfke krizleri yaşıyorsa,
 • Söylediğiniz şeyleri tekrar tekrar hatırlatmanız gerekiyor, gördüklerini aklında tutamıyorsa, dağınık, düzensiz ve zamanı kullanma ile ilgili ciddi sıkıntı yaşıyorsa,
 • Görev ve sorumluluklarını ihmal etmeye yatkınsa,

Yaratıcı drama etkinlikleri sayesinde çocuğun alternatif düşünme ve sorun çözme becerilerinde olumlu yönde gelişme sağlanır.  

Yaratıcı Drama Nedir?

Çocuğun kendisi ve dünyayı anlaması, doğru çözümler üretebilmesi, yapabilecekleri ve yapamadıklarını fark etmesi adına, hayata dair her şeyi konu edinip uygulayan  bir yöntemdir. Rol oynama, doğaçlama gibi yaratıcı dramanın temel tekniklerinin kullanıldığı ve  müzik aletleri gibi birçok yardımcı somut nesnelerin kullanılabildiği oyunsu süreçlerde yapılan canlandırmalardır. Amaç, kişinin kendini güvende hissettiği bir ortamda, grup etkinlikleri aracılığı ile yaşayarak öğrenmesidir. 8 ile 10 kişi ile sınırlandırılan grup etkileşimi sayesinde çocuk gündelik yaşantısında karşılaştığı zorlukları hiçbir engelleme olmadan, eleştirilerden uzak, istediği şekilde tekrar yaşayabilme şansına sahip olabilmektedir. Düşüncelerini rahatça ifade edebilmekte, duygularını fark etmekte, gündelik yaşantısında karşılaşmaktan kaçındığı bir çok olumsuz durum ve olumsuz duyguyla, güvenli bir ortamda yüzleşebilmektedir.

Gruplar – Süre

Haftada bir kez yaklaşık 2 saat süren grup etkinlikleridir. Gruplar  en az 8 en fazla 10 kişi ile sınırlı aynı yaş grubu çocuklardan oluşturulmaktadır. Grup etkinliği süresi 12 oturumla sınırlandırılmıştır. Grup çalışmaları başladıktan sonra gruba yeni katılım kabul edilmemektedir.

YARATICI DRAMANIN KAZANIMLARI

 • Çocuğun öz güven gelişiminde ve iletişim becerilerinde iyileşme
 • Empati yeteneğinde olumlu gelişme
 • Yaratıcılık, alternatif düşünce geliştirme, birden fazla çözüm üretme becerisinde ilerme,
 • İşbirliğine yatkınlık, dayanışma ve paylaşımın önemini kavrama
 • Duyguları fark edebilme ve olumsuz duyguları ile baş edebilmesinde gelişme sağlanabilmektedir