Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV (WISC-IV)

Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV (WISC – IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen bir klinik ölçme aracıdır. Testi Türk Psikologlar Derneği (TPD)’ nde eğitimini tamamlamış olan TPD onaylı sertifikaya sahip psikologlar uygulayabilmektedir.

Test 6 yaş – 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere uygulanmaktadır. Özel olarak hazırlanmış test odasında psikolog eşliğinde, çocukla/ergenle birebir değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirmede kullanılan materyaller, 15 alt zihinsel beceriyi ölçmekte ve her beceri için; basılı metinler ve 3 boyutlu görsel materyal kullanılmaktadır.

Teste girecek çocuğun/ergenin fiziksel ve ruhsal açıdan ihtiyaçlarının giderilmiş olması (dinlenmiş, uykusunu almış ve karnı tok) test sürecini herhangi bir problem yaşamadan tamamlamasını sağlayacaktır.