Sınav Koçluğu

Sınav Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Sınav Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.
Sınav Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Sınav Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder.

Kimler Sınav Koçluğuna Gereksinim Duyar?

 • Sınavlara hazırlanan kendisini stres altında hisseden öğrenciler
 • Sınav esnasında çok heyecanlanarak bildiklerini unutan öğrenciler
 • Sınavı kazanamayacağım endişesini taşıyan öğrenciler
 • Ders çalışma esnasında zihnini derse odaklamada zorlanan öğrenciler
 • Gelecekte hangi mesleğin kendisine daha uygun olduğunu tespit edememiş öğrenciler
 • Ders çalışma yöntemini bilemeyen öğrenciler
 • Ders çalışmayı erteleyen ve ders çalışırken bunalan öğrenciler
 • Çalıştıkları dersleri hafızalarında tutamayan öğrenciler
 • Planlı programlı çalışmayan öğrenciler
 • Özgüven sorunu yaşayan öğrenciler
 • Başarısız olacağından korkan öğrenciler