Psikodrama

Psikodrama, dramatizasyondan yararlanılarak gerçekleştirilen bir ruhsal geliştirme – tedavi yaklaşımıdır. Psikodrama yoluyla geçmişteki bir olayı tekrar yaşamak, gelecekteki bir olayı ya da bir hayali canlandırmak mümkündür. Psikodrama sahnesinde yaşadıklarımızı ikinci kez yaşayabilirsek bu yaşantılardan doğan sıkıntılardan kurtulabilir, iç görü sağlayabiliriz. (J.L.Moreno)

Psikodrama, bireylerin kendini daha iyi tanımak, hayatla kurduğu tüm ilişkileri, rolleri ve seçimlerini sorgulamak, kendi ruhsal dünyalarında ve eylemlerinde yaşadıkları sıkışmışlıkları çözebilmek amacıyla katıldıkları bir grup terapisidir.