Psikiyatrist Farkı

Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanlığının Farkı Nedir?

Anne babalar çocukları ile ilgili bir sorun yaşadıklarında nereye başvurmaları gerektiği ile ilgili ciddi kafa karışıklığı yaşarlar. Biyolojik bir sorun için yardım arayışı çok saklanması gereken bir durum oluşturmazken, eğer sorun psikolojik ve/veya psikiyatrik bir durum ise gizlilik ön plana geçer ve kişilerin kafası daha da çok karışır.

Televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde, bütün medyada insanların ruh sağlığıyla ilgili beyanlar veriliyor, tavsiyelerde bulunuluyor, programlar yapılıyor. Bu yüzden, ruh sağlığı ile ilgilenen kişilerin uzmanlıkları ve çalışma alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanları
  • Erişkin (Yetişkin)Psikiyatri Uzmanları
  • Psikologlar
  • Pedagoglar
  • Psikolojik Danışmanlar
  • Sosyal Hizmet Uzmanları

Çocuk ve Genç Psikiyatri uzmanları 6 sene tıp fakültesi okuyup tıp doktoru olarak mezun olurlar. Tıp fakültesi sonrasında 5 yıl daha eğitimleri devam etmekte ve çocuk ve gençlerin psikiyatrik değerlendirmesi, ruh sağlığının korunması, hastalıklarının teşhis ve tedavisi yönünde uzmanlık diplomasını alabilmektedirler. Çocuklara yönelik her türlü teşhisi koymak, tedaviyi plânlamak, ilâç ve diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra, uygun görülen psikoterapiyi uygulamak da tamamen çocuk psikiyatrisi uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisi içindedir.

Erişkin Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Farkı Nedir?

Çocuklar büyüklerin küçük hali değildir. Bebeklikten genç erişkinliğe kadar görülen psikopatolojiler büyük yaş grubunda görülenle aynı değildir. Bu nedenle çocukların psikiyatrik muayeneleri ancak çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanlığı ile Erişkin Psikiyatri Uzmanlığı birbirinin aynı uzmanlık dalları değildir. Erişkin (Yetişkin) Psikiyatri uzmanlarının çalışma alanı 18 yaş üstü kişilerdir. Çocuk ve Genç Psikiyatri uzmanlarının çalışma alanı 0-18 yaş aralığındaki bireylerdir.

Psikolog ve Çocuk Psikiyatrisi Farkı Nedir?

Psikologlar dört senelik fen-edebiyat fakültelerinden mezun olurlar ve hiçbir sağlık sorununu değerlendirebilecek yetiye sahip değildirler. Lisans ve lisansüstü eğitimleri esnasında özel eğitimlerle, kurslarla ve çalışma gruplarından geçerek, belli testleri uygulayabilir ve psikoterapi yapabilirler. Bu da en az iki veya üç senelik bir eğitim gerektirir. Klinik psikologlar ise yaklaşık on senelik bir eğitimden sonra sâdece teşhis koyabilir ve psikoterapi uygulayabilirler. Psikologlar tıp doktoru değillerdir.

Diğer Uzmanlık Alanları ve Çocuk Psikiyatrisi Farkı Nedir?

Psikolojik danışmanlar, pedagoglar, sosyal hizmetler uzmanları ve rehber öğretmenler, çocuk gelişimciler dört senelik eğitim veya edebiyat fakültelerinden mezun olup, ruhsal açıdan sağlıklı çocuk – genç gelişimi için eğitici ve öğretici formasyona sahip olan danışmanlık hizmeti sunan kişilerdir.
Eğer çocuğunuz bir ruh sağlığı sorunu mevcutsa, GİTMENİZ GEREKEN İLK VE DOĞRU ADRES Çocuk Psikiyatrisidir. Diğer uzmanlık dalları ile işbirliği yapmak ve disiplinler arasındaki bütüncül yaklaşımlar tedavi sürecini hızlandırmaktadır.