Özgül Öğrenme Güçlüğü Kitapçığı

Bir çocuğun zekası normal yada normalin üzerinde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma – yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi durumudur. Beynin öğrenme süreçlerindeki işleyiş farklılığı sonucunda oluştuğu belirtilen, genetik yönü kanıtlanmış tıbbi bir hastalıktır.

Her çocuk kendine özgüdür. Bazı alanlarda zorluklar yaşarken, bazı alanlarda yaşıtlarından daha üstün beceriler sergileyebilirler (müzik, spor vb.) Görme – işitme sorununa bağlı değildir. Zeka sorununa bağlı değildir. Ücretsiz olan kitapçıklarımız, iletişim bilgilerimizden ulaşıldığı takdirde, kargo bedeli alıcıya ait olmak üzere temin edilebilmektedir.