Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocuğun kendini doğal yolla ifade ediş şeklinin “oyun” olduğu temelinden yola çıkar. Oyunla birlikte çocuk; ifade etmekte sorun yaşadığı duygularını, anlatmakta zorlandığı problemlerini ve bireysel güçlüklerini materyal üzerinden “rol yaparak” ortaya koyar.

Oyun terapisinin amacı çocuğun duygusal açıdan kendini iyi hissetmesini sağlamak, kendini ifade becerisini geliştirmek, günlük yaşamda karşılaştığı problemlerle baş etmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirmeyi öğretmektir.

Merkezimizde oyun terapisi;

 1. Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi (Axline)
 2. Kognitif (Bilişsel –Davranışçı) Oyun Terapisi
 3. Filial Oyun Terapisi

olmak üzere uygulanmaktadır.

OYUN TERAPİSİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

 • Kaygı bozuklukları; Çocukluk korkuları (yalnız kalma, karanlık, hayvan korkusu)
 • Depresyon,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Uyku bozuklukları; Kâbuslar vb
 • Beslenme Problemleri,
 • Alt ıslatma, dışkı kaçırma,
 • Tırnak emme-parmak emme,
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Davranış bozukluğu,
 • Kayıp, yas, travma,
 • Anne-baba ayrılığı; boşanma vb.,
 • Aile içi şiddete maruz kalmış çocuklar, oyun terapisinden fayda sağlayabilirler