Öfke Kontrol Terapisi

Öfke ile baş etme yollarının bilişsel – davranışsal yöntemlerle öğretildiği bir terapi yöntemidir. Çocuklara kızgın düşüncelerinin üstünden gelmeleri ve kızgın davranışlarını kontrol edebilmeleri için “öfke söndürme” yöntemi öğretilmekte ve günlük hayattaki uygulamaları takip edilmektedir.