Kaygı Terapisi

Kaygıyı azaltmak için bilişsel – davranışsal yöntemlerin kullanıldığı bir terapidir. Çocukların kaygılarını azaltmaya yönelik yeni beceriler kazandırılarak kaygılarıyla baş etmeleri sağlanır.