EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) NEDİR?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

EMDR ilaç ve hipnoz kullanılmadan yapılan bir psikoterapi uygulamasıdır. Terapist, danışanın gözlerini sağa ve sola hareket ettirerek (ki bu genelde terapistin parmağını gözlerle takip etmek şeklinde olur), beyninin her iki yarım küresini hafifçe uyarır ve bu şekilde danışanın kendisini rahatsız eden bellek ve duygulara yoğunlaşmasını sağlar. Buna alternatif olarak, dikkatin bir yönden diğer bir yöne aktarılmasını sağlayan çeşitli aletler de bulunmaktadır. Bu hızlı göz hareketleri veya dikkatin farklı yönlerden gelen uyarılara odaklanması, danışanın iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir.

 EMDR yöntemi ile psikolojik sorunların çözülmesinde son derece hızlı ve etkili sonuçlar alındığı görülmektedir.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

EMDR ne amaçla kullanılır? 

EMDR; endişe, suçluluk duygusu, öfke, travma sonrası reaksiyonları, bazı depresyon çeşitleri, fobi ve yas gibi rahatsızlık veren semptomların azaltılmasında kullanılır. Bunun yanı sıra; performans geliştirme (ör: spor ve buna benzer diğer başarı gerektiren konularda), kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. EMDR özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu’ nun iyileştirilme sürecindeki başarısıyla bilinmektedir ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır.

EMDR Kullanılan Alanlar

EMDR’ye göre psikolojik ve/veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması, klinik uygulama alanını giderek genişletmiş, birçok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür.

 • Sınav stresi
 • Boşanma
 • Sevilen birinin ölümü – yas süreci
 • Okul korkusu
 • Kaygı bozuklukları
 • Korkular
 • Yeme sorunları
 • Kronik ağrılar
 • Özgüven sorunları
 • Davranış bozuklukları
 • Depresyon
 • Takıntılar
 • Okul reddi
 • Alt ıslatma / kaka kaçırma
 • Uyku sorunları

Çocuk ve Ergenlerde EMDR

EMDR diğer birçok terapi modeline görece yeni bir yöntemdir. Çocuk ve ergen terapilerinde çeşitli versiyonları ile kullanımı ise çok daha yenidir. Bu kadar yeni bir teknik olmasına rağmen, yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında oldukça olumlu değişimler sağladığı gözlemlenmektedir. EMDR, çocuk ve ergenler ile çalışan terapistler için yeni bir kapı açmıştır. Bu tekniğin çeşitli versiyonlarını geliştirerek uygulamalarına fırsat yaratmış, dolayısıyla terapide kullanılan araçların zenginliği açısından olumlu katkı sağlamıştır.

EMDR’ ın kullanıldığı çocuk ve ergen terapilerinde aslında gerekli olan destek ve materyaller diğer terapi modelleri ile benzerlik göstermektedir. Her terapi modelinde olduğu gibi EMDR’ da da ailenin işbirliğine ve tedaviye destek vermelerine oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, tedaviye kendi arzusu ile başvurmamış olan çocuğa veya ergene motivasyon sağlayabilmek tüm terapilerde olduğu gibi EMDR’ da da önemlidir. Terapi ile ilgili çok fazla bilgisi, ilgisi, sözel becerisi ve gerekli dikkati olmayan çocuk veya ergeni motive etmek terapi kazanımlarının kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Tekniğin en önemli avantajlarından biri, hemen her yaşa uygulanabilmesi. Bazen, küçük çocuklara EMDR uygulanırken, annelerinin kucağında olmak onları rahatlattığı için anne de seansa dahil edilebilir. Çocuklar, özellikle de 9 yaşından küçüklerse, EMDR uygulamasında uzmanın alması gereken bilgileri sözel olarak tam ifade edemeyebilirler. Bu sebeple, çalışmaya onlara, korktuğu veya sıkıntı yaşadığı olayla ilgili bir resim çizdirilerek başlanır.
Tedavinin en önemli özellikleri; kısa sürede sonuç vermesi, uygulamanın çocuklar için eğlenceli olması ve çocukların çok kısa sürede sağlıklı durumlarına geri dönebilmeleridir.
EMDR tekniği sayesinde özellikle son 10 yıldır, yetişkinler ve çocuklar, travmatik deneyimlerin ardından neredeyse “sihirli değnek” etkisini yaşayabiliyorlar.