Dünya Öğrenme Terapisi’nin Felsefesi Nedir?

  • Öğrenmenin zevkli ve eğlenceli bir aktivite haline getirilmesi
  • Eğlenerek öğrenmeyi öğretme

“DÜNYA ÖĞRENME AKADEMİSİNDE”

  • Öğrenciye özel hazırlanmış program içeriği, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına yönelik, basitten zora doğru oluşturulmakta,
  • Öğrenme hevesini artırma için beklenti oluşmasına aracılık edilmekte,
  • Sebep sonuç ilişkisi kurma desteklenmekte