Dünya Öğrenme Terapisi’nin Farkı Nedir?

  • Desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken beceri alanlarının saptanması
  • Öğrenmede çok duyu kullanmayı geliştiren zihinsel aktiviteler
  • Bilişsel, görsel, işitsel, kinestetik ve dokunsal alanlara yönelik özel egzersizler
  • Çocuğun ihtiyacına göre bireysel veya grup etkinliği
  • Düzenli olarak çocuğun bireysel gelişimine ve ruhsal gelişimine yönelik, uzmanlar tarafından anne baba danışmanlığı verilmesi
  • Öğrenme akademisine katılan öğrencinin okul öğretmeni ile bağlantıya geçilip işbirliği yapılması, sınıfta uygulanabilecek öğretme yöntemleri için danışmanlık verilmesi,
  • Metakognitif bir yaklaşımla kendilik oluşumuna, özsaygının gelişimine ve bireysel farkındalık oluşumuna katkıda bulunmak