Dünya Öğrenme Terapisi’ne Kimler Başvurabilir?

 • Ders başarısızlığı yaşayanlar
 • Nasıl ders çalışması gerektiğini bilmeyenler
 • Öğrenme stilini keşfetmek isteyenler
 • Öğrenme sorunları yaşayalar
 • Dikkat sorunları yaşayanlar
 • Davranış sorunları yaşayanlar
 • Sınavlara hazırlık aşamasında planlı ve düzenli olmayı öğrenmek isteyenler
 • Okuma – yazma öğrenme aşamasında sorun yaşayanlar
 • Yaşıtlarının ve sınıf seviyesinin altında okuma hızına sahip olanlar
 • Okuduğunu anlama, yorumlama, ifade etmede zorluk çekenler
 • Yazma güçlüğü ve bozuk el yazısı olanlar
 • Matematiksel terimleri, kavramları, işlemleri birbirine karıştıran veya anlayamayanlar
 • Hafıza sorunları yaşayanlar
 • El – ayak – göz koordinasyonunda problemler yaşayanlar
 • Verilen göreve odaklanmada ve görevi sürdürmede zorluk çekenler
 • Sportif ve ritim gerektiren faaliyetlerde yetersizlik yaşayanlar

  ÖNEMLİ UYARI

 • Hiçbir sorunu olmayan, öğrenmeyi öğrenmek isteyen her öğrenci de diğerleri gibi başvurabilir
 • Yeni öğrenilecek mutlaka bir şey vardır