Dünya Öğrenme Terapisi

“DÜNYA ÖĞRENME AKADEMİSİ” nde öğrenme zevkli ve eğlenceli bir aktivite haline getirilerek, çocuklara çok yönlü düşünebilme becerileri kazandırmaktadır.

Kendi yaş seviyesine oranla düşük “ BAŞARI” gösteren bir öğrencinin okulda geçirdiği her saniyesi zorluklarla doludur. Çünkü

Öğrenme güçlüğü, farklılığı, zorluğu ve dikkat sorunları yaşayan bir öğrenci,

  • Beklenenin aksine düşük başarı sergilediğinden, ciddi bir psikolojik baskı altındadır.
  • Öğrenmek için daha çok çaba ve güç sarf etmek zorunda kalır. Bu yüzden akşamları eve, savaştan çıkmış gibi bitkin ve yorgun döner.
  • Özgüven eksikliği yaşar.
  • Sınıf içi etkinliklerde davranış sorunu göstermeye adaydır.
  • Arkadaş ilişkilerinde ve oyunlarda dışlanma kaderleri gibidir.
  • Bireysel destek veya öğretmen yardımı almış olmasına rağmen, öğrenme biçimine göre desteklenmediğinden okul başarısında hiçbir ilerleme göstermemiş olabilir.
  • Okuma ve yazmaya karşı ciddi direnç gösterebilir.
  • Yazısı bozuk olabilir.
  • Okuması anlaşılmaz, eksik veya yanlış olabilir.
  • El-göz koordinasyonunda sorun yaşadığından sakar olabilir.

Dünya Öğrenme Akademisi, çocuk psikiyatrisi uzmanı, çocuk psikologları, drama terapisti, sanat terapisti, çocuk gelişimi uzmanı ve öğretmenlerden oluşan kadrosuyla ÖĞRENMENİN BÜTÜNSEL ELE ALINMASI gerektiğine inandığı için farklı çözüm önerileri sunmaktadır.