Çocuğumla Nasıl Konuşmalıyım

Çocuklar, aile ortamındaki konuşma tarzını ve iletişim biçimlerini model alarak davranışlarını biçimlendirirler. Anne-babaların birbiri ile olan iletişimi ve çocuklarıyla olan iletişimi çocuğun diğer kişilerle kuracağı ilişkilerde çok etkilidir.

“Çocuğumla Nasıl Konuşmalıyım” destek programında amaç;

  • Çocuk ve aile arasındaki iletişimin etkili bir şekilde kurulması
  • Ebeveynlerin konuşma tarzının etkili ve anlaşılır olması
  • Çocuklara kural ve sınır koyma, disiplin yöntemlerinin öğretilmesidir.

Program süresince çocuk psikiyatrisi uzmanı ve çocuk psikoloğu varlığında danışmanlık ve eğitici uygulamalar yapılmaktadır.