Bireysel Destek Tedavi Programı

Öğrenmenin bütünsel olması gerektiğinden yola çıkılarak öğrenme için gerekli olan bütün duyu kanallarına yönelik bir program hazırlanmaktadır.

  1. BİLİŞSEL ALGI YAPILANDIRILMASI
  2. GÖRSEL ALGI YAPILANDIRMASI
  3. İŞİTSEL ALGI YAPILANDIRILMASI
  4. KİNESTETİK ALGI / EL GÖZ KORDİNASYONU YAPILANDIRMASI

Bilişsel+Görsel+İşitsel+Kinestetik/Dokunsal = Öğrenmedeki Başarı