Akademik Destek Tedavi Programı

Dikkat ve öğrenme sorunu yaşayan ilköğretim çağındaki her çocuk ‘Akademik Destek Grupları’ na katılabilir.

Akademik Destek Grupları’nın amaçları;

  • Öğrenmeyi öğrenme
  • Öğrenme stiline göre ders çalışma alışkanlığı kazandırılması
  • Öğrencinin performansının arttırılması
  • Zamanı kullanma becerisini destekleme
  • Sıralama ve planlama becerilerini geliştirme
  • Düzenli olarak çalışma becerisini geliştirme
  • Okul araç ve gereçleri ile ilgili sorumluluk bilincini kazandırma
  • Kurallara uyma ve disiplinli çalışma alışkanlığını kazandırma