Aile Terapisi

Aile terapisinde, ailedeki tüm bireyler birlikte terapi programına alınır. Tedaviye sadece anne ve çocuktan oluşan iki kişilik bir aile alınabileceği gibi, evde yaşayan büyükbaba ve büyükanne gibi aile büyüklerinin de katılabileceği kalabalık aileler de dahil edilebilir. Aile bireyleri hekimin gözetiminde toplanır ve bir grup oluştururlar. Tedavide ideal olan tüm aile fertlerinin terapiye katılmasını sağlamaktır. Çocuğun terapiye katılıp katılmayacağı kararını ise hekim ve çocuğun kendisi verir.

Çocuk bir sorunu nedeniyle hekime getirilmişse; ancak bu sorunun temelinde aile içi olumsuzluklar yatıyorsa tüm aile bireylerinin tedavi içine sokulması gerekebilir. Aile içinde yaşanan birçok sorun gizli kalır ve oluşan gerginlikler, sıkıntılar genellikle ailenin en küçük ferdi  olan çocuk üzerinden giderilmeye çalışılır. Aile içindeki sorunların oluşturduğu bu olumsuz havadan en çok çocuk etkilenir. Sonunda problem olarak artık çocuk görülmeye başlanır. Asıl neden ve nedenler gözden kaçar.

Aile terapisinde ebeveynler ve çocuk arasındaki aile içi etkileşimin olumlu ve olumsuz yanları bireylere gösterilmeye çalışılır. Kişi, duygu ve davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışır. Böylece çocuk ailenin sorunlarını yansıtan bir ayna vazifesi görmekten kurtulmuş olur.