Psikometrik Ölçümler

CAS Zeka Testi (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
CAS Zeka Testi (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi, bireysel olarak uygulanan ve 5 - 17 yaş aralığındaki çocukların planlama, dikkat, eş zamanlılık ve ardıl bilişsel işlem alanlarını değerlendiren bir klinik ölçme aracıdır.
Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV (WISC-IV)
Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV (WISC-IV)
Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV (WISC – IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen bir klinik ölçme aracıdır.
MOXO Dikkat Testi
MOXO Dikkat Testi
MOXO dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan bir testtir.
Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
Çocuk ve ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar tarafından 8 – 15 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.
Peabody Resim – Kelime Testi
Peabody Resim – Kelime Testi
Çocuğun alıcı dil gelişimini tespit etmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir. 2,5 yaş ile 18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.
Nöropsikolojik Değerlendirme
Nöropsikolojik Değerlendirme
"Nöropsikolojik Değerlendirme" 8 - 11 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Oryantasyon ve farkındalık, bellek süreçleri, çalışma belleği, problem çözme ve...
Okuma – Yazı – Matematik Analizi
Okuma – Yazı – Matematik Analizi
7 – 16 yaş arası çocukların okuma becerilerinin yaşına uygunluğunu tespit etmek amacıyla psikologlar tarafından yapılan bir değerlendirmedir.
Okul ÖÖG Öncesi Risk Değerlendirmesi
Okul ÖÖG Öncesi Risk Değerlendirmesi
5 – 7 yaş arası okul öncesi çocukların, özgül öğrenme güçlüğü açısından risk grubunda olup olmadıklarını değerlendiren, çocuk ruh sağlığı alanında...
Kelime Söyleyiş Testi
Kelime Söyleyiş Testi
2,5 yaştan itibaren uygulanan, ifade edici dil gelişimini değerlendiren bir testtir.